.
Značaj čuvanja građe u vatrootpornim ormanima.

Značaj čuvanja građe u vatrootpornim ormanima

Vatrootporni ormani su posebno dizajnirani ormani čija je prevashodna funkcija zaštita dragocene građe od požara. Njihova dvozidna konstrukcija i vatrootporna izolacija sprečavaju prodor vatre i dima. Koriste se za čuvanje papirne dokumentacije u firmama, institucijama i drugim organizacijama. Pored požara, štite dokumentaciju i od krađe.

Značaj čuvanja građe u vatrootpornim ormanima je važan iz više razloga. Prvo, papirna dokumentacija često sadrži vitalne informacije o poslovanju, zakonskim obavezama i istoriji organizacije. Gubitak ovih dokumenata može imati ozbiljne i dugoročne posledice. Drugo, vatrootporni ormani štite od požara, čime se minimizira rizik od gubitka važnih materijala. Konačno, bezbednost od obijanja osigurava da samo ovlašćeni pojedinci imaju pristup dokumentima.

 

Tehnički aspekt

Ključni aspekt vatrootpornih ormana, kada je u pitanju efikasnost, predstavlja njihova konstrukcija, unutrašnji raspored i materijali od kojih su načinjeni:

 

Dvozidna konstrukcija

Vatrootporni ormani imaju dva sloja čeličnih zidova koji izdržavaju visoke temperature.

Unutrašnji raspored:

Prostor unutar ormana je posebno popunjen specijalnim materijalom dizajniran kako bi se minimizirao rizik od oštećenja i prodora vatre.

 

Materijali

Vatrootporni materijali sprečavaju prodor vatre i dima. To su:

 • Hladnovaljani čelik: Koristi se za izradu spoljnih i unutrašnjih zidova vatrootpornih ormara. Ovaj čelik je izuzetno čvrst i otporan na toplotu.
 • Vatrootporni gips: Koristi se za izolaciju unutrašnjosti ormara. Negoriv je i sprečava prodor vatre i dima.
 • Mineralna vlakna: Čine dodatnu izolaciju koja poboljšava vatrootpornost ormana. Mineralna vlakna su takođe negoriva i štite sadržaj od visokih temperatura.

Ovi materijali zajedno čine vatrootporne ormare pouzdanim i efikasnim za čuvanje važnih dokumenata i vrednih materijala.

Kada govorimo o vatrootpornim ormanima, vrlo je važno da zadovoljavaju stroge standarde i sertifikate kako bi garantovali efikasnost. Ključni standardi i sertifikati na koje treba obratiti pažnju prilikom nabavke su:

 • EN 14470-1: Ovaj evropski standard definiše zahteve za skladištenje zapaljivih tečnosti. Ormani moraju izdržati određeno vreme pod uticajem vatre.
 • FM Global Standard: FM Global je globalna kompanija za osiguranje koja postavlja visoke standarde za vatrootpornost. Ormani koji nose FM sertifikat su prošli rigorozna testiranja i ispunjavaju stroge zahteve.

Ovi standardi i sertifikati osiguravaju da vatrootporni ormani pružaju pouzdanu zaštitu od požara i čuvaju dragocenu građu.

 

Prednosti vatrootpornih ormana

Glavne prednosti vatrootpornih ormana u odnosu na obične ormane za skladištenje građe i materijala se ogledaju u njihovoj sposobnosti da ono što se u njima čuva štite od požara i provale. 

 

Zaštita od požara

Zaštita od požara je ključna komponenta vatrootpornih ormana. Unutrašnjost ormana obložena je specijalnim materijalima koji su negorivi i sprečavaju prodor vatre i dima. Postavljeni su na strateškim mestima kako bi se omogućila brza evakuacija i zaštita dokumenata u slučaju požara. Dokumenti se organizuju tako da budu zaštićeni od direktne izloženosti vatri. Ovo je ključno za očuvanje vitalnih informacija.

 

Bezbednost od provale

Bezbednost od provale je druga važna karakteristika vatrootpornih ormana. Ona se, pre svega, postiže specijalnim sistemom zaključavanja. Naime, vatrootporni ormani koriste napredne brave sa trostrukim sigurnosnim mehanizmom u A stepenu sigurnosti po CEN-u.. To znači da samo ovlašćeni korisnici mogu otvoriti orman. S druge strane, dvostruka konstrukcija predstavlja dodatnu zaštitu i njen spoljni sloj štiti od fizičkih napada. Ovaj kombinovani pristup čini vatrootporne ormare pouzdanim za čuvanje važnih materijala.

 

Značaj čuvanja građe u vatrootpornim ormanima

Značaj čuvanja građe u vatrootpornim ormanima prevazilazi puki fizički prostor i postaje ključan za očuvanje informacija, kontinuiteta poslovanja i bezbednosti organizacija. Ovaj zadatak nije samo tehnički, već ima i dublje implikacije:

 • Bezbednost informacija: Papirna dokumentacija često sadrži vitalne podatke o poslovanju, zakonskim obavezama i istoriji organizacije. Gubitak ovih dokumenata može imati ozbiljne posledice, uključujući pravne probleme, finansijske gubitke i reputacionu štetu. Vatrootporni ormani pružaju zaštitu od požara, čime se minimizira rizik od gubitka ovih ključnih informacija.
 • Kontinuitet poslovanja: Organizacije se oslanjaju na dokumentaciju u svakodnevnom funkcionisanju. Bez pristupa važnim materijalima, procesi se usporavaju, odluke se odlažu, a produktivnost opada. Vatrootporni ormani omogućavaju da se ova građa sačuva i da poslovanje neometano teče čak i u vanrednim situacijama.
 • Poverljivost podataka: Vatrootporni ormani čuvaju poverljive informacije. Bezbednost od provale osigurava da samo ovlašćeni pojedinci imaju pristup dokumentima. Ovo je posebno važno u oblastima kao što su medicina, finansije i pravo, gde se često radi sa osetljivim podacima.
 • Kulturna i istorijska vrednost: Vatrootporni ormani često čuvaju istorijske dokumente, knjige, umetnička dela i druge materijale koji su deo kulturne baštine. Očuvanje ovih materijala može biti od suštinskog značaja za budućnost.

 

Primena

Vatrootporni ormari imaju široku primenu u različitim okruženjima:

 • Poslovni prostori: U kancelarijama i radnim prostorima čuvaju važne dokumente, ugovore i finansijske zapise.
 • Arhivi: U arhivima se koriste za čuvanje istorijskih dokumenata, knjiga i drugih materijala.
 • Bolnice i zdravstvene ustanove: Vatrootporni ormani čuvaju medicinske kartone, recepte i druge osetljive informacije.
 • Bankarski sefovi: U bankama se koriste za čuvanje vrednih predmeta i dokumenata.
 • Obrazovne institucije: Škole i univerziteti koriste ih za čuvanje studentskih dosijea i drugih administrativnih materijala.

U svim ovim okruženjima, vatrootporni ormani pružaju sigurnost i zaštitu od požara i krađe.

 

Za kraj

Kao što smo videli, značaj čuvanja građe u vatrootpornim ormanima je ključan za organizacije i pojedince. Njihova uloga je od presudnog značaja za integritet organizacija i zaštitu njihovih vrednih materijala.

Za kraj, evo nekoliko preporuka ukoliko se odlučite za nabavku vatrootpornih ormana:

 • Namena: Razmislite o vrsti materijala koji ćete čuvati. Da li su to papiri, elektronski uređaji ili hemikalije?
 • Veličina: Odredite potrebnu veličinu ormana. Treba da bude dovoljno prostran za vaše potrebe.
 • Vatrootpornost: Proverite koliko dugo orman može izdržati vatru. Standardi obično definišu vreme (npr. 30, 60 ili 90 minuta).
 • Sigurnosni sistem: Obratite pažnju na sistem zaključavanja. Da li je pouzdan i da li ga je teško probiti?
 • Materijal: Kvalitetan čelik i vatrootporni materijali su ključni za dugotrajnost.

Pravilan izbor vatrootpornog ormara osigurava bezbednost i očuvanje vaših dragocenosti.

U krajnjem slučaju, vatrootporni ormani nisu samo metalne kutije sa bravom. Oni su čuvari vaših informacija, nasleđa i budućnosti.

New posts

Copyright 2024 © Sva prava zadržana MEGAL d.o.o. | Izrada Sajtova | Seoptimizacija.