Opremljena arhiva osiguravajuće kuće DDOR ad Novi Sad

Isporučili smo za potrebe opremanja centralne arhive osiguravajuće kuće DDOR AD Novi Sad, metalne arhivske police ukupnog kapaciteta 420 metara.

New posts

Copyright 2024 © Sva prava zadržana MEGAL d.o.o. | Izrada Sajtova | Seoptimizacija.